Reklama je nezbytnou součástí podnikání.

I když vytvoříte ten nejlepší produkt na světě a neřeknete o něm lidem, umřete hlady.

Jak tedy začít propagovat vaší firmu?

Vytvořit funkční, efektivní a ještě navíc uživatelsky zajímavou reklamu je jedním z nejtěžších úkolů. Bez kvalitních a zajímavých reklam totiž sebelepší strategie zůstane daleko za svými možnostmi. Celá tato snaha a úsilí o co nejlepší reklamu ale určitě stojí za výsledek, který vám zaručeně přinese splnění vašich cílů a potřebný profit.

reklama-funguje


Vzorec na úspěšnou reklamu existuje

Úspěšné reklamní kampaně a poselství bývají připravované podle velmi známého a využívaného modelu označovaného zkratkou AIDA

A (Attention) – upoutání pozornosti

Nejdříve ze všeho je nutné upoutat pozornost potenciálního zákazníka. To lze učinit např. pomocí výrazného nebo provokujícího titulku a čela reklamy. Tento bod je zásadní, neboť pokud reklama selže v přitáhnutí zákazníkovy pozornosti, selže jako celek. Zákazník si vaši prvotřídní reklamu nepřečte a neobjedná si žádný výrobek nebo službu, a tedy žádné peníze u vás neutratí.

Máte jen minimum času na to, upoutat pozornost zákazníka. Nejlépe textovým nebo obrazovým obsahem. V tomto případě je dobré dbát na pravidlo, že méně je někdy více. Oko zákazníka je neposedné a vstřebá jen 1-3 základní informace. Proto se na nejviditelnějším místě často setkáváme s obrázkem nějakého produktu se zvýrazněnou cenou. Tyto dvě informace mnohdy postačí k upoutání pozornosti.

Velký tlustý nadpis a originální obrázek či fotografie udělají své. Důležitá je zejména originalita, vyvarujte se obrázků, které jsou běžné, které může použít na letáky kdokoliv. Cliparty z Wordu dnes už nepřijatelné retro. Hledejte raději v profesionálních fotobankách, kde najdete nejen kvalitní obrázky, ale i nejnovější trendy.


I (Interest) – vzbuzení zájmu

Zachytili jste pohled, teď musíte vyvolat zájem. Chcete, aby četl a věnoval se vám dál, protože pokud zůstává dál s vámi, pravděpodobnost, že si něco koupí se výrazně zvyšuje.

Popřemýšlejte proč děláte to co děláte. Proč by měl potencionální zakazník chtít to co nabízíte. Prodáváte školní potřeby? Ty nabízí každý, buďte jiní. Apelujte na přípravu dítěte do školy, na vzdělání. Vyvolejte v něm letákem pocit, že bude dobrý rodič. Nespoléhejte se jen na slevy a akce.


D (Desire) – vytvoření touhy či přání

V dalším bodě se soustřeďte na vytvoření touhy či přání. V tomto případě je klíčem mít cílový trh a alespoň jeho základní znalost, protože se nesnažíte vzbudit touhu někde, kde neexistuje. Využijte již existující touhy, o které zákazník může, nebo ani nemusí vědět, že ji má. A chcete samozřejmě, aby zákazník pocítil touhu právě po vašem výrobku nebo službě.

Pokud upoutáme oko zákazníka, přichází na řadu struktura reklamního sdělení. Nejprve je potřeba si ujasnit rozsah toho, co chceme sdělit, a zvolit tak správný formát. Důležité je poskládat hlavní informace tak, aby přehledně a srozumitelně vyjadřovaly reklamní sdělení.


A (Action) – motivace ke konkrétní akci

Nakonec motivujete ke konkrétní akci. Chcete, aby zákazník zvedl telefon, poslal odpovědní formulář, navštívil prodejní prezentaci, objednal si výrobek a podobně. Musíte usilovat o prodej (nebo odpověď, pokud je zrovna ona vaším cílem). V tomto případě nechoďte kolem horké kaše. Pokud vaše reklama, inzerát, leták a jeho struktura založená na bodech AIDA udělají dojem a jsou přesvědčivé, toto je bod, kdy představujete podmínky své nabídky a pobízíte zákazníky ke koupi.Doporučení

Ústřední bod

Každá reklama by měla mít svůj zřejmý střed, ohnisko, ke kterému uživatele přitahuje.

Spojitost se značkou

Pokud uživatel nedokáže snadno a jednoznačně identifikovat, na jaký produkt či značku ho má reklama upoutat, tato reklama ztrácí velkou část ze svého potenciálu.

Osobnost

Reklama by měla dobře zapadat do kontextu vědomostí a představ, které uživatel již o dané značce má z dřívějška.

Informační odměna

Reklama by měla obsahovat zajímavé informace, které jsou pro uživatele nové.


Emoční odměna

Reklama by uživatele měla oslovit i pocitově, nabídnout mu emoce.

Nápadnost

Obrázek reklamy by měl působit jako magnet, který přitáhne uživatelovu pozornost.

Call to Action

Chybět nesmí ani jasná výzva k činu, vybídnutí uživatele, co má v případě zájmu udělat dál. Pokud uživatele v tomto ohledu nechá tápat, ani jinak skvělá reklama zcela nenaplní své možnosti.

Udělejte si se zákazníků fanoušky

Sociální média jsou nejlevnějším kanálem pro připomenutí se, informování o akcích či slevách.


Co je nejtěžší? Přilákání nového zákazníka!

Proto si pečlivě hýčkejte svoje stávající zákazníky. Je-li to jen trochu možné, sbírejte od zákazníků kontakty, ať se jim můžete v budoucnu připomenout. E-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS.

Spokojený zákazník se rád vrátí a také rád se o vás zmíní druhým. Dejte mu důvod – informujte ho o Vašich speciálních či časově omezených akcích.

Inzerovat jednou nestačí

Namísto jednorázového sdělení vytvořte sérii inzerátů pro větší dopad a penetraci trhu. Tři inzeráty různé velikosti v kombinaci s letáky (které obstojí i samostatně) a spotem v regionálním rádiu, propojené firemní identitou na vašich www zapůsobí na cílový trh mnohem více a efektivněji než osamocený “výstřel”. Inzertní kampaň složená z více prvků zveřejněná v krátkém sledu po sobě vypadá mnohem profesionálněji a zároveň doprovodné letáky rozšíří povědomí o vaší značce silněji. Pamatujte, že nestačí být nejlepší, musíte nejlépe i vypadat.


Kdo hledá vaše produkty nebo služby, musí vás hlavně najít

Je tedy velmi důležité plánovaný rozpočet na reklamu rozumně rozprostřít mezi více komunikačních kanálů a médií – např. kontextová reklama na internetu (sKlik, AdWords), SEO optimalizace pro vyhledávače, regionální katalogy firem (např. Zdarsky-pruvodce.cz), regionální rádia i venkovní reklama. Výsledkem bude synergické působení vaší reklamy, který vás bude bavit a hlavně přinese vám kýžený efekt v podobě profitu.

Sledujte a měřte úspěšnost reklamy

Dnes je díky internetu možné poměrně jednoduše odsledovat úspěšnost každého inzerátu a reklamy, i té tištěné. Umožňuje to například použití QR kódů, které dnes umí přečíst nejen chytré telefony. Nebo mnohé stránky nabízejí unikátní slevové URL adresy jako www.vasestranka.cz/slevovy-kod. Případně stačí také využít nějakou další unikátní doménu, z jejíž návštěvnosti po zveřejnění inzerátu snadno vysledujete, jakou pozornost a akci právě zveřejněný inzerát vyvolal. Využijte jednu z těchto možností pro sledování úspěšnosti vaší reklamy.